Our 2017 Partners

 

HRSC

hsrc

Sinamandla

sinamandla

Ilifa

ilifa

YFC/KZN

yfc

UNISA

unisa

Singakwenza

singakwenza

Lifeline PMB

lifeline

Whizkids

whizzkids

Uthando

uthando

Thandanani Children’s Foundation

thandanani

Family Literacy Project

Family Literacy Project

Previous Partners

 

Hope Trust

hope trust

Ilifa Labantwana

ilifa

Khululeka

khululeka

Community College

mcc

Msunduzi Hospice

hospice

NACCW

naccw

Umvoti Aids Centre

umvoti aids centre

Zimele

zimele

Free State University

 
fs university

Africa Centre

 
africa centre